Twój koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AnnaFlora

1) Regulamin sklepu obowiązuje od 17.08.2020 r.
2) Sklep internetowy AnnaFlora znajduje się na stronie https://annaflora.pl

Sklep internetowy AnnaFlora prowadzony jest przez:
AnnaFlora Anna Błochowiak-Kordylewska
ul. Konarzewska 21
60-101 Poznań
NIP: 779 234 70 35
REGON: 383766521

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
Za pomocą formularza kontaktowego na stronie Kontakt
Pod adresem e-mail: anna.blochowiak(at)annaflora.pl
Telefon kontaktowy: 503-161-263

3) Definicje:

Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne.

Definicje produktu i towaru mogą być stosowane naprzemiennie.

Klient – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności
Kupujący – osoba nabywająca coś.
Nabywca – osoba, która coś kupiła.

Definicje kupujący, nabywca i klient mogą być stosowane naprzemiennie.

Sprzedawca – osoba zajmująca się obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym.

Dostawca – podmiot, który ma za zadanie dotransportować określone towary odpowiednim Klientom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów.

Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi (na wskazany adres) przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zakupionego zamówionego Towaru.
Zamówienie – uzgodnienie z Dostawcą dostarczenia zakupionego towaru w określonej wielkości, terminie i zgodnie z wybranymi warunkami dostawy i płatność.

Umowa sprzedaży – jest umową zobowiązującą, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego, który definiuje ją w następujący sposób: przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę. Najważniejszymi elementami umowy sprzedaży jest przedmiot umowy oraz jego cena.

Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym. Polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

4) Postanowienia wprowadzające:

Za pośrednictwem Sklepu AnnaFlora, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów umieszczonych na stronach Sklepu.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i uwzględniają 23% VAT.
Wszelkie prawa do Sklepu internetowego AnnaFlora (majątkowe, autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i logotypów, domeny) są własnością Anny Błochowiak-Kordylewskiej, a na ich ewentualne wykorzystanie musi wyrazić zgodę właścicielka.

5) Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w Sklepie internetowym AnnaFlora.

6) Etapy składania zamówienia w sklepie AnnaFlora.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
• Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
• Z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”.
• Wprowadzić dane dotyczące płatności (m. in. imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy).
• Wybrać metodę wysyłki/dostawy.
• Kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
• Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
• Aby dokonać zamówienia należy zaakceptować warunki zawarte w Regulaminie.
• Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość na podany adres e-mail o złożeniu zamówienia.
• Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy, następuje skompletowanie zamówienia, a po jego zakończeniu Kupującemu zostaje wysłany e-mail z informacją o skompletowaniu produktów.
• Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi wpłata za zakupiony towar nastąpi anulowanie przez sklep AnnaFlora oferty kupna.
• Dodanie produktów do koszyka nie gwarantuje rezerwacji towaru.
• Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że produkty są dostępne u sprzedającego lub u jego dostawców.
• Jeśli produkt objęty zamówieniem będzie niedostępny to Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzję czy anulować całe zamówienie czy jego część. W takim przypadku nastąpi zwrot płatności, jeśli płatność była wykonana z góry. Zwrot jest wykonywany w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.
• W przypadku promocji/wyprzedaży, ilość produktów jest ograniczona i o realizacji zamówień decyduje kolejność opłaconych zamówień.

7) Formy dostawy i metody płatności

Dostawa produktów objętych zamówieniem odbędzie się jedną z poniższych form:

  • ORLEN Paczka (wcześniej Paczka w Ruchu): koszt dostawy 9,50 zł
  • Paczkomaty InPost: koszt dostawy 15 zł
  • kurier: koszt dostawy 16 zł
  • kurier InPost za pobraniem: koszt dostawy 25 zł

Formę dostawy wybiera Kupujący podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

Metodą płatności za zamówione produkty jest płatność elektroniczna poprzez PayU lub przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności przelewem standardowym, nazwa banku oraz numer rachunku znajdują się w wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego po zawarciu umowy sprzedaży.

8) Realizacja zamówienia

• Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu przez Sprzedawcę do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
• Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
• Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

9) Odstąpienie od umowy

• Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
• Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (kosmetyki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• Kupujący ponosi koszty zwrotu zakupionych produktów.

Od umowy możesz odstąpić składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@annaflora.pl lub wysyłając formularz zwrotu (wzór formularza tutaj) na adres AnnaFlora Anna Błochowiak-Kordylewska, ul. Konarzewska 21, 60-101 Poznań.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Konarzewska 21, 60-101 Poznań, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

10) Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest AnnaFlora Anna Błochowiak-Kordylewska, ul. Konarzewska 21, 60-101 Poznań.
Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://annaflora.pl/polityka-prywatnosci/

11) Dochodzenie roszczeń

• Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
• Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
• Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12) Postanowienie końcowe

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.